Wentylacja przemysłowa i jej rola

  • Wentylacja przemysłowa ma za zadanie usunąć ze strefy pracy zanieczyszczenia, które negatywnie wpływają na stan powietrza w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Przed przystąpieniem do projektowania wentylacji przemysłowej, oprócz podstawowych zasad stosowanych w wentylacji, dokładnie zapoznajemy się z technologią produkcji. Jest to warunek podstawowy, na którym buduje się cały projekt wentylacji.

  • Proponujemy kompleksową realizację wentylacji przemysłowej w skład której wchodzą:
  • - Projekt instalacji,
  • - dostawa, montaż i uruchomienie zainstalowanego systemu,
  • - regulację całego układu.

Jakość powietrza

  • Skuteczność wentylacji przemysłowej określa zarówno
    właściwy rozdział powietrza nawiewanego oraz współpracujący z nim wywiew (wentylacja wywiewna, odciągi miejscowe), jak i dokładna znajomość procesów technologicznych, rozmieszczenie źródeł powstawania zanieczyszczeń, ich ilość i jakość oraz sposób ich rozprzestrzeniania, co w efekcie pozwoli na obliczenie niezbędnej ilości powietrza wentylacyjnego.


  •