Okresowy przegląd instalacji

 • W ramach okreswoego przeglądu instalacji wentylacji wykonujemy:
  - sprawdzenie stanu wymiennika ciepła i jego ewentualne czyszczenie;
  - sprawdzenie czystości wnętrza rekuperatora;
  - sprawdzenie i ewentualna wymiana filtrów;
  - sprawdzenie poprawności odpływu skroplin;
  - sprawdzenie niezabudowanej instalacji wentylacyjnej;
  - sprawdzenie drożności kratek czerpni i wyrzutni powietrza;
  - kontrola regulacji systemu wentylacyjnego;
  - kontrola elementów nie nadzorowanych przez centralę;
  - kontrola centrali w menu serwisowyw.

 • W ramach okresowego przeglądu instalacji klimatyzacji wykonujemy:
 • - czyszczenie filtrów parownika;
  - czyszczenie i dezynfekcja parownika środkiem chemicznym;
  - wyjęcie i wyczyszczenie wentylatora parownika;
  - umycie i wyczyszczenie obudowy parownika;
  - pomiar różnicy temperatury powietrza na wlocie i wylocie parownika;
  - sprawdzenie drożności odpływu skroplin;
  - czyszczenie skraplacza środkiem chemicznym;
  - pomiar prądu obciążenia.


Normy serwisowe

 • Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i Dokumentacją Techniczno - Ruchową urządzenia powinny być poddawane okresowym przeglądom technicznym. Profilaktyka serwisowa polega na kompleksowym diagnozowaniu systemu. Pozwala to na wczesne wykrycie potencjalnych problemów. Częstotliwość przeglądów serwisowych dla urządzeń wentylacyjnych wynosi dwa razy w roku, najlepiej w okresie wiosennym i jesiennym. Natomiast częstotliwość przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych zalecana przez producentów urządzeń to cztery razy do roku, a dopuszczalna to dwa razy do roku.