Klimatyzacja w przemyśle konieczna?

 • Obecne procesy produkcyjne z praktycznie każdej gałęzi przemysłu wymagają coraz bardziej rozbudowanego procesu obróbki powietrza.
 • Proces przemysłowy oprócz zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla załogi musi przestrzegać często bardzo ostrych reżimów technologicznych.
  Ze względu na wiele wymagań, jakie w poszczególnych wypadkach stawia się warunkom klimatycznym w pomieszczeniu, urządzenia klimatyzacyjne są zróżnicowane. Wymogi te mogą być spełnione przez prawidłowo zaprojektowaną instalację klimatyzacyjnej. • Proponujemy kompleksową realizację instalacji klimatyzacji, w skład której wchodzą:
 • - Projekt instalacji
 • - dostawa, montaż i uruchomienie zainstalowanego systemu
 • - regulację całego układu

Zastosowania

 • Przemysł spożywczy
  Polega to na utrzymaniu najwyższej jakości produktów poprzez sterowanie klimatem w przy etapie produkcyjnym.

 • Chłodzenie procesów przemysłowych
 • Przemysły petrochemiczne, farmaceurtyczne, wymagają coraz większych wydajności chłodniczych.

 • Obiekty sportowe
 • Coraz więcej lodowisk i stoków zjazdowych korzysta z układów chłodniczych.

 • Klimatyzacja przemysłowa
 • Obecne procesy produkcyjne wymagaja coraz bardziej rozbudowanego procesu obróbki powietrza.