Automatyka mózgiem instalacji

  • Automatyka w wentylacyji i klimatyzacyji spełnia ważną funkcję. Nie tylko decyduje o pracy układu, ale doprowadza do wyeliminowania strat energii potrzebnej do ich pracy poprzez optymalizację sterowania.
  • Automatyka działa w oparciu o dane przesyłane przez czujniki i przekazywane do układów mechanicznych, które odpowiednio reagują. Automatyka stosowana jest we wszystkich urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ale różne są jej funkcje i stopień rozbudowania.

  • Proponujemy kompleksową realizację automatyki, w skład której wchodzą:
  • - Projekt instalacji,
  • - dostawa, montaż i uruchomienie zainstalowanego systemu,
  • - regulację całego układu.

Elementy sterowane


  • Wentylatory, filtry, przepustnice, nagrzewnica wodna, nagrzewnica elektryczna, chłodnica wodna, agregat freonowy, wymiennik krzyżowy,wymiennik obrotowy,

  • Elementy układów automatyki

    Czujniki temperatury, termostat przeciwzamrożeniowy, termostat zabezpieczający przed przegrzaniem, czujniki wilgotności, czujniki ciśnienia, czujniki tlenku węgla, czujnik zanieczyszczenia powietrza, siłowniki, zawory, przemienniki częstotliwości, Interfejs użytkownika, sterowniki programowalne, szafki sterownicze